Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Počet firiem: 110
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
35531088: Inšpektorát práce
37870173: Katastrálny úrad v Prešove
17069807: Krajská prokuratúra
36165751: Krajská veterinárna a potravinová správa
37872061: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
00735850: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
37938011: Krajský lesný úrad v Prešove
37937898: Krajský pozemkový úrad Prešov
37938126: Krajský školský úrad v Prešove
37937782: Krajský stavebný úrad v Prešove
17068410: Krajský súd
37938053: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
37937944: Krajský úrad životného prostredia Prešov
00327646: Mesto Prešov
00327972: Mesto Veľký Šariš
00690619: Obec Abranovce
00326801: Obec Bajerov
00326828: Obec Bertotovce
00326844: Obec Brestov
00326852: Obec Bretejovce