Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 2844
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36460869: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
36810479: 2HNK, s.r.o.
31663231: A JE TO spol.s r.o.
00698113: A T A K, výrobné družstvo invalidov
31727255: ACTUAL MODE a.s.
36497096: ADA METAL, s.r.o.
40637204: Adam Timko
43951589: Adam Timko
00618837: ADRIA spol.s r.o. v konkurze
43707254: Adrián Dreveňák
44200684: Adrián Grejták
41992709: Adriana Iľuvová
41748590: Adriana Lučanová - TLAČIAREŇ KUŠNÍR
43335896: Adriana Magurová
36514152: AeroSab s.r.o.
34344047: Agáta Hricová
40149196: Agnesa Firisová
35061308: Ajka Maciková - ANNATHA
36478865: Alarm Electronics Slovakia, s.r.o.
35060581: Albín Stajančo