Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 43
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37710320: Antónia Vaňová
17074690: Aurex, s.r.o. Prešov
36449997: BIOZEM, s.r.o.
36444189: CVH-spaľovňa odpadov, spol. s r.o.
36446254: DUTEKO, a.s.
36507440: EKOL-recyklačné systémy, s.r.o.
36852007: EKOPAK WASTE PAPER, s. r. o.
31676928: EKOVIA ABD, s.r.o.
44439555: Energo-el, s. r. o.
44760205: ENVIROSPOL, s. r. o.
36448974: FECUPRAL, spol. s r.o.
41751787: František Buzogaň
40640787: František Franko
44659971: Goldiron s.r.o.
14360357: Ing. Andrej Antuš - SLOVBIZ-obchodná firma
14362244: Jaroslav Petrigáč
32922922: Jaroslav Straka
10736573: Jozef Lenz - JUZEP
34655549: Jozef Macejko
32941978: Jozef Zelinka